Logotyp för livscentrum livscentrum
centrum för utveckling av mellanmänskliga relationer

Imago Parterapi

"Kärlek är inte bara en känsla utan också ett dagligt beslut"

Utveckla er parrelation genom Imagoterapi

Funderar ni ibland på skilsmässa?

Upplever ni det svårt att kommunicera med varandra?

Har passionen försvunnit?

Väljer ni olika flyktvägar för att slippa vara tillsammans?

Saknar ni tryggheten och tilliten?

Vill ni återvinna den kärlek som en gång fanns?

Orsakerna till att välja att gå i parterapi kan vara många. Det kan handla om kriser av olika slag, men det kan också handla om viljan att utvecklas tillsammans. Med målet att återskapa kontakten som en gång fanns och se varandra ur nya perspektiv. Oftast handlar det om relationen till sin partner men det kan också handla om relationen till vem som helst i din omgivning.

Att leva i en parrelation är en ansvarsfull uppgift som kräver ständigt arbete och god kommunikation är en viktig ingrediens. En medveten relation är förutsättningen för att leva i harmoni. En medveten parrelation förstår att konflikter kan vara fröet till utveckling. En medveten relation förstår att kärlek inte bara är en känsla utan också ett dagligt beslut. Att gå på vandring i varandras världar med öppenhet, nyfikenhet och empati är nyckeln till den relation ni längtar till. Att gå i parterapi är en värdefull investering för er parrelation.

Att gå i parterapi är värdefullt även om ni bestämt er för att gå skilda vägar. Att ta hjälp igenom den sorgeprocess som en skilsmässa innebär kan göra det lättare att förstå sin egen roll och kan vara en god visdom inför kommande parrelationer.

Att gå i parterapi är även värdefullt då ni befinner er i etableringsfasen av en ny parrelation. Parterapi skapar då förutsättningar till att relationen kan utvecklas långsiktigt och på det sätt ni önskar.

Imagoterapi är en väg till att utveckla sin parrelation

Imago parterapi är en metod för att upprätta en fungerande dialog i ett förhållande och är en av de mest framgångsrika terapiformerna i nutid. Imagoterapi är utvecklad av makarna och parterapeuterna Harville Hendrix och Helen Lakelly Hunt. Metoden används idag världen över och är en syntes av psykodynamisk, kognitiv, systemisk, kommunikationsteoretisk och objektsrelations-teoretisk psykologi. De centrala delarna i metoden går även att tillämpa i organisationssammanhang och konfliktlösning.

Imagoterapins syfte är att upprätta trygghet och förtroende i relationen och att skapa kontakt. Centralt för metoden är den styrda dialogen där man genom spegling, validering och empati för arbeta igenom problem på ett tryggt sätt. En viktig ingrediens är också att arbeta utifrån Mindfulness.

Livscentrum erbjuder;

Parterapi, intervall— Regelbundna träffar om två timmar per tillfälle med cirka två veckors intervall. Erbjuds i Stockholm.

Parterapi, heldag intensiv — Under en heldag står er relation i rampljuset. Erbjuds både i Stockholm och på Gotland. Heldag intensiv är ett bra alternativ för er som bor en bit ifrån Stockholm, eller för er som under en heldag vill fokusera helt och hållet på relationen.

livscentrum, Sundre, Gotland

Här möts havet från öst och väst, ljuset gör sig hela tiden påmint och horisonten är alltid i blickfånget.

Parterapi, weekend — Fokusera på er relation under två dagar med parterapi, reflektion och rekreation. Erbjuds på Gotland men också i Stockholm. Här finns möjlighet att under två dagar stanna upp och ge varandra utrymme att mötas.

I den avskalade miljö som kännetecknar sydligaste Gotland finns goda förutsättningar till att mötas. Här möts havet från öst och väst, ljuset gör sig hela tiden påmint och horisonten är alltid i blickfånget.

Ovanstående alternativ går också att kombinera.


Kontakta livscentrum här


Förslag till boende på södra Gotland:

Pensionat Holmhällar
Vamlingbo Prästgård

Här kan du läsa mer om Imago relationsterapi.

Imago Relationships.org
Jette Simon
Svenska Imagoföreningen


Logotyp för livscentrum