Logotyp för livscentrum livscentrum
centrum för utveckling av mellanmänskliga relationer

Aktuella kurser

Relationskurs på Södra Gotland

Att leva i en kärleksrelation är att våga mötas i ytterligheter.
Längtan till närhet och tillit samt rädslan för avstånd och svek.

Att leva i en kärleksrelation är som att hålla längtan
i den ena handen och rädslan i den andra.

Tillsammans utforskar vi dessa ytterligheter i syfte att öka lusten och passionen i relationen. Men också för att träna i att vara i kontakt. Genom olika kommunikationsverktyg bygger vi empati, förståelse, tillit och respekt.

Under helgen får ni möjlighet att mötas på ett annorlunda sätt. Bortom invanda mönster och försvar. På ett kreativt och lustfyllt sätt får ni hjälp att tillsammans utforska er gemensamma längtan.

Kurshelgen varvas med inspirerande föreläsningar varvat med samtal och upplevelsebaserade övningar i stillhet och rörelse, i ord och bild. För er trygghets skull arbetar ni enbart med den egna relationen i de individuella övningarna.

Varmt välkomna till en näringsrik relationshelg på södra Gotland, full av möten, upplevelser och insikter!

Håkan Mattsson

Håkan Mattsson

Information

Kurs: Relationskurs på södra Gotland
Datum: Datum kommer
Plats: Sundre, Södra Gotland
Pris, privatpersoner: 3 500:- inkl moms / person
Företagsbetald: 3 500:- exkl moms / person
Övrig information: I priset ingår kursmaterial, dryck och vatten.
Mat och boende tillkommer.
Begränsat antal deltagare.
Kursledare: Håkan Mattsson

Anmälan och förfrågningar

Kontakt Håkan Mattsson
Telefon 073 - 968 84 60
Mail hakan@livscentrum.se

Anmälningsavgift

I samband med anmälan ska anmälningsavgift om 1 000:-/per par betalas in på plusgirokonto 57 79 34-3. Inbetalningen garanterar plats på kursen. Observera att inbetald anmälningsavgift inte återbetalas vid avbokning men kan flyttas till nästkommande kurs. Resterande belopp på kursavgiften skickas ut per faktura och ska vara inbetald senast två veckor innan kursens genomförande.

Då deltagarantalet är begränsat rekommenderas anmälan i god tid.

Avbokningsregler

Vid avbokning två veckor innan kursens genomförande återbetalas kursavgiften förutom anmälningsavgiften. Vid avbokning senare än två veckor innan kursens genomförande återbetalas inte kursavgiften men möjlighet ges att delta på nästkommande kurs.

Varmt välkommen med förfrågan och/eller anmälan!
Kontakta livscentrum här

Generationsworkshop

Kärlek är när barn och förälder finner
en gemensam trygg plattform att stå på.

Välkomna till en annorlunda helg. En workshop med syfte att utvecklas över generationsgränserna i syfte att skapa en bro mellan föräldrar och vuxna barn.

Viljan till fungerande relationer mellan föräldrar och vuxna barn är något de flesta längtar efter och är ett bevis på ömsesidig kärlek. Att nå försoning är eftersträvansvärt, värdefullt och utvecklande för alla inblandade parter.

Syftet med denna workshop är att finna en hållbar relation. Genom att bearbeta det som ligger i vägen, vilket oftast tillhör det förflutna, så skapas en möjlighet till försoning. Med respekt och förståelse för varandras likheter och olikheter frigör vi potential till vår egna och gemensamma växt. Att mötas där är ett bevis på kärlek.

Målet med helgen är att deltagarna ska;

Målgruppen är er som önskar förbättra relationen mellan mamma/pappa och son/dotter. Lägsta ålder för medverkande barn är 19 år.

Många av de som har genomfört workshopen går ifrån helgen med en positiv upplevelse och förändring i den egna relationen men också i hela familjesystemet. En av deltagarna uttryckte att bra kommunikation är första steget till att skapa fred i samhället. Ofta är deltagarna förvånade över att så mycket kan hända under en helg. Den största utmaningen handlar om att finna mod till att göra det möjligt att möta varandra i dialog.

Under helgen varvas den terapeutiska processen med teori, föreläsningar och reflekterande övningar. För er trygghets skull arbetar ni enbart med den egna relationen. Under helgen gäller tystnadsplikt.

Praktisk information:

Datum och plats: Ej bestämt
Kostnad: 2 900:- / person, anmälningsavgift om 500:- / person betalas in i samband med anmälan.

Tränare under helgen är:

Nanne Hessel - Certifierad Imago parterapeut, ECP ( European Certification for psychotherapy ) Diplomerad psykosyntesterapeut och 30 års erfarenhet av personlig utveckling. Mellan 2000 -2008 rektor för Psykosyntes Institutet i Göteborg. Mer om Nanne kan du läsa här: www.livsledarskap.com

Håkan Mattsson - Certifierad Imago parterapeut, Kognitiv relationell terapeut (KBT). Diplomerad Psykosyntesterapeut. Håkan studerar sexologi på Göteborgs universitet. Håkan genomför workshops för par och föreläser regelbundet med temat mellanmänskliga relationer. Mer om Håkan kan du läsa här: www.livscentrum.se

Anmälan och mer information:

Nanne Hessel
Mail: hessel.livsledarskap@gmail.com
Telefon: +46 708-99 06 86

Håkan Mattsson
Mail: hakan@livscentrum.se
Telefon: +46 739-68 84 60

När jag längtar efter VI

Kursen för dig som vill lyckas i kärleksrelationer

Under fyra dagar får du möjlighet till att bättre förstå dina relations-
mönster. Vem du är i relation till dig själv och vem du är i relation till andra samt hur det påverkar dig i vardagen. Du kommer också få ökad kunskap om hur du själv öppnar och stänger för kontakt och verktyg till hur du skapar mera kärlek i ditt liv.

Kursens syfte är:

Välkommen till dagar fulla av möten, upplevelser och insikter!

Information

Datum: Ännu ej fastställt
Plats: Centrala Stockholm
Pris, privatpersoner: 2900:- inkl moms / person
Företagsbetald: 5000:- exkl moms / person
I priset ingår kursmaterial, frukt och dryck.
Kost och logi tillkommer.
Kursledare: Håkan Mattsson

Anmälan och förfrågningar

Kontakt Håkan Mattsson
Telefon 073 - 968 84 60
Mail hakan@livscentrum.se

Anmälningsavgift

I samband med anmälan ska anmälningsavgift om 500:-/person betalas in på plusgirokonto 45 43 93-0. Inbetalningen garanterar plats på kursen. Observera att inbetald anmälningsavgift inte återbetalas vid avbokning men kan flyttas till nästkommande kurs. Resterande belopp på kursavgiften skickas ut per faktura och ska vara inbetald senast två veckor innan kursens genomförande.

Då deltagarantalet är begränsat rekommenderas anmälan i god tid.

Avbokningsregler

Vid avbokning två veckor innan kursens genomförande återbetalas kurs-
avgiften förutom anmälningsavgiften. Vid avbokning senare än två veckor innan kursens genomförande återbetalas inte kursavgiften men möjlighet ges att delta på nästkommande kurs.


Varmt välkommen med förfrågningar eller anmälan!
Kontakta livscentrum härLogotyp för livscentrum