Logotyp för livscentrum livscentrum
centrum för utveckling av mellanmänskliga relationer

Om Livscentrum

"För att bringa fred på jorden måste man börja hos sig själv."

Livscentrums syfte är att bidra till fredsarbetet i världen genom en individ, ett par och en grupp i taget.

Målgrupper är individer, par, och grupper i alla sammanhang där intresse och nyfikenhet finns till att utveckla kreativa och harmoniska relationer. Inom organisationer är Imago relationsterapi en bra metod för konflikthantering och vid kommunikationsproblem.

Livscentrum vänder sig till er som har intresse av att öka kunskapen om sig själv och vem man är i nära relationer såsom partner, vän, eller kollega. Målet är att komma till insikt med att man lär sig nya saker om sig själv i mötet med andra människor. Att förstå att väl fungerande mellanmänskliga relationer börjar hos sig själv.

Livscentrum har sin mottagning centralt i Stockholm samt verksamhet på Gotland.


Om Håkan

Håkan Mattsson grundade livscentrum 2006 med syfte att inspirera och öka kunskapen hos människor till att förstå och komma till insikt om vad som händer i mellanmänskliga relationer. Vilken påverkan man själv har och vilken roll man själv spelar i mötet med andra människor. Den insikten kan då bli en värdefull kunskapskälla till att bättre förstå sig själv och vilket förhållningssätt man kan behöva utveckla för att leva i sunda relationer.

Håkans bakgrund är inom den privata sektorn där han under flera år arbetat med organisationer i förändring. Håkan har privat med sig ett stort bagage av erfarenheter och utifrån dessa perspektiv grundades hans intresse kring människan. Idag arbetar Håkan som samtalsterapeut, Imago relationsterapeut och livs- och karriärcoach. Håkan bedriver kurs- verksamhet, föreläser och inspirerar inom området mellanmänskliga relationer. Inom organisationer arbetar han med konflikthantering samt håller kurser och föreläsningar i kommunikationsträning, konflikthantering, ett coachande förhållningssätt och arbetsmiljö ur ett psykosocialt perspektiv.

Utbildad Imago Relationsterapeut

Håkan är certifierad Imagoterapeut och utbildad av Jette Simon, expert inom klinisk psykologi. Jette Simon utbildar Imagoterapeuter världen över i nära samarbete med Harville Hendrix som är Imagos grundare. Håkan är också auktoriserad samtalsterapeut i psykosyntes samt utbildad i ACT, KBT och mindfulness.

I rollen som Imago Relationsterapeut och Psykosyntesterapeut arbetar Håkan utifrån ett holistiskt perspektiv med en syntes av psykodynamisk, kognitiv, systemisk, kommunikationsteoretisk och objektsrelations- teoretisk psykologi.

Håkan ser det som viktigt att skapa det trygga rummet där möten kan ske med öppenhet, tillit, närvaro och empati. Viktig ingrediens är också humor.

Sagt om Håkan

"Håkan beskriver på ett engagerat sätt hur en ökad medvetenhet kring sina drivkrafter/personligheter kan leda till förmåga att medvetet använda dessa i olika situationer. Håkan bjuder på sig själv och beskriver sina drivkrafter och personligheter på ett mycket personligt sätt. Håkan är pedagogisk, lugn och har förmågan att inspirera och väcka nya tankar och ge nya infallsvinklar."

/Anna på föreläsningen "En väg till ökat medvetande"

"Jag uppskattar Håkans sätt att kommunicera med sina åhörare! Han lever sig in, använder olika tonlägen, kroppsspråk och använder tystnaden på ett bra sätt. Dessutom gillar jag att Håkan utgår från sig själv och använder exempel från sitt eget liv. För mig som åhörare blir det ett bevis på att det Håkan föreläser om är ämnen som är viktiga för honom själv. Håkan har själv reflekterat över sitt eget liv och står inte och mässar om något inövat material som han egentligen inte har någon relation till. Suveränt! Till sist: För min egen del har Håkans föreläsningar varit otroligt inspirerande. Har tagit mig både en och två funderare kring mig själv och mitt eget liv. Jobbigt ibland men viktigt! Tack!"

/Titti på föreläsningarna "En väg till ökat medvetande" & "En väg till effektivare kommunikation"

"Jag ville tacka för två oerhört bra och givande presentationer. Det känns väldigt bra att företaget där jag arbetar erbjuder lunchföreläsningar inom detta område, som är så viktigt. Håkan är jättebra på att föreläsa och han bjuder på sig själv. Återigen, tack! Nu gäller det bara att arbeta vidare med sig själv :-) "

/Katarina

"Varmt tack för din föreläsning! Jag tycker du fick med många väsent- ligheter om konsten att läsa livets samband. Modigt och vackert att dela med dig av din egen sårbarhet och utveckling. Att släppa taget och hämta hem sig själv. Den långa vägen till närhet, tycker du uttryckte denna kärlekslängtan så fint"

/My på föreläsningen "Istället för att gå skilda vägar", maj 2009

"Tack för en bra föreläsning. Det var både roligt och nyttigt. Jag och min partner hade en del intressant att prata om sedan. Du är härlig att lyssna till. Duktig, engagerad och medryckande."

/Lena på förläsningen "Istället för att gå skilda vägar", juni 2009


Logotyp för livscentrum